(1)
Dr. Aatif Riaz Sayed, Dr. Sajjad Salam, Dr. Adil Gandevivala, Dr. Prerna Agrawal, Dr. Furkan Ahmed Khan, Dr. Atul Arunrao Sanap. Moving Forward in Times of COVID -19 Pandemic - Oral &Amp; Maxillofacial Surgery. Annals of RSCB 2021, 995-1002.