(1)
Mamatqulov B.M, Mirzarakhimova K.R, Urazaliyeva I.R., Avezova G.S. , Mirakhmedova S.S. Risk Factors for Congenital Anomalies in Children and the Role of the Patronage Nurse. Annals of RSCB 2021, 8803-8815.