[1]
Ilkhom Ikromovich Khasanov, Jasur Alimdzhanovich Rizaev, Jakhongir Ubaydullaevich Abduvakilov, Kakhramon Erkinovich Shomurodov, Barno Zhurakhonovna Pulatova, “Results of the Study of Indicators of Phosphorus-Calcium Metabolism in Patients with Partial Secondary Adentia”, Annals of RSCB, pp. 251–258, Jan. 2021.